Ideskisse 1:

Film som bildefortelling

Ved å sette sammen ulike bilder i en film kan man ved hjelp av lyd og tekst formidle en fortelling. I vårt eksempel har vi tatt for oss læringsmål på mellomtrinnet.
Lærere kan bruke film og bildefortellinger til å formidle fagstoff på en morsom og annerledes måte. Filmen vil visualisere fagstoffet som gjør at elevene lettere vil huske det som det undervises i.

Mål om Buddhismen at elevene etter endt 7. trinn skal kunne:
- samtale om sentrale buddhistiske fortellinger
- samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster


Bildefortelling om Sidharta Gautama
Filmen kan brukes som en innføring om Buddhismen, og tar for seg Siddharta Gautama og deler av historien om han, og hans møte med de fire tegnene. Fortellingen står sentralt i Buddhismen og er en del av historien om Buddahs (Siddharta Gautama) liv. Historien har betydning både for buddistisk lære og fromhetsliv. Fremstillingen er basert på den mest kjente buddha fremstillingen “Asvaghoshas buddhacarita”.


http://youtu.be/GhcfZkuXs7E