Kahoot som digitalt verktøy i RLE-undervisningen


Produsenter: Per Eivind Børkgård, Maren Larsen Ruud, Silje Amland, Kristine Reinersten, Mari Holen Lovas
Målgruppe: Grunnskolen med hovedvekt på mellomtrinnet og ungdomsskolen.

Presentasjon av verktøyet:
I denne oppgaven vil vi presentere et digitalt verktøy som man kan bruke i RLE-undervisning. Verktøyet vi bruker heter Kahoot. For å bruke dette programmet må man gå inn på www.getkahoot.com. Dersom en ikke har brukerkonto må en opprette dette for å kunne begynne. Dette er gratis og man trenger kun å informere om navn og e-post adresse. Så snart du har en brukerkonto har du tre oppgavetyper å velge mellom. ”Quiz”, ”Discussion” eller ”Survey”. I dette eksempelet viser vi en quiz.

Programmet egner seg godt til for eksempel oppsummering av en time, for å se hvor mye elevene har fått med seg, repetisjon av lærestoff, eller som ”lekseprøve”.

Skriv inn spørsmålene du vil at elevene skal svare på og gi dem svaralternativer. Her er alle muligheter åpne og du kan tilpasse quizen til ulike klassetrinn ved å variere vanskelighetsgrad på spørsmålene. Dette verktøyet forutsetter at elevene har tilgjengelige smarttelefoner, pc eller nettbrett. Spørsmålene kommer opp på skjermen og elevene svarer på sine elektroniske artikler. Dersom ikke alle har dette tilgjengelig, kan man jobbe i grupper eller par. Dette er en god mulighet til å flette inn mål som omfatter samarbeid mellom elever. Dette kan også ufarliggjøre verktøyet ved at man ikke står alene om svaret, men heller kan samtale seg frem til et svar.

Dersom man ser at mange elever svarer galt på enkelte spørsmål er Kahoot er en gylden mulighet til å diskutere spørsmål videre og hjelpe elevene til å reflektere over svarene.

Vi mener Kahoot er et godt verktøy for repetisjon, refleksjon og forståelse av elevenes kunnskapsnivå innen et tema. Programmet kan egne seg godt i alle fag og kan i RLE spesielt bidra til mer varierte undervisningsformer.

Hvordan fungerer Kahoot?Ulike idèer til bruk i undervisning