Trykk på filen for å se bruksanvisningen til Audacity.