Legge inn bilder
For å legge inn bilder, markerer du bildene du vil ha inn
og slipper de i imovie.

DRA INN BILDER.jpg


Flytting av bilder i imovie
Trykk på bilde du vil flytte og dra det dit du ønsker.

FLYTTING AV BILDER.png


Innspilling av lyd
Trykk på mikrofonen. Der får du et slikt bilde
Marker/trykk der du vil ha lyden og trykk på space for å ta opp
For å stoppe trykker du også på space
Da er det bare å sette i gang

opptak.png


Når alt er importert i riktig rekkefølge, kan du begynne med redigeringen.Overganger
Under forhåndsvisningen av bildene, vil du se dette-
Trykk på timeglasset
Der vil du få frem ulike overganger – velg det som måtte passe

overganger.png


Klippjustering
Trykk på bilde du ønsker å endre varigheten til.
Da ser du et verktøyhjul
Trykk på klippjustering og finn ut hvor lenge du ønsker at bilde skal vare

Hastighet pr bilde.pngLydjustering
Trykk på lydsporet du ønsker å redigere
Trykk på verktøyhjulet og deretter lydjustering


Det er mange flere funksjoner i dette programmet, men det er nokså enkelt å orientere seg i.
LYKKE TIL!