Ofte er det aktuelt å avbilde deler av et skjermbilde. Skal du lage en bruksanvisning for et program er utsnitt fra skjermen viktig å ta med for å øke forståeligheten.


  • Man kan ta et skjermbilde eller utsnitt av skjermbildet ved PrintScreen tasten (på tastaturet)
  • Kan hentes inn i Artweaver ved å bruke import funksjonen (File).
  • Deretter kan en bruke beskjæringsfunksjonen.