Denne metode kan også benyttes for de eldre trinnene. Ved små justeringer kan man tilpasse det til alle alderstrinn.


Her er ulike forslag på hvordan bruke imovie:


1. Elevene kan lage imovie presentasjoner for hverandre, i stedet for eksempelvis PowerPoint.
2. Intervju om ulike temaer.
3. Reklamefilm
4. Bokprosjekt – sammendrag av boken(skuespill, opplesing)
5. Nyhetssending -
6. Brevsending(i stedet for å sende brev, kan elevene samle bilder, filmer og stemmer og lage film)
7. Dokumentar - Lage læreverk for eget trinn, eller andre(tanken med dette er at elevene skal utarbeide lærerverk gjennom imovie. De kan ta utgangspunkt i et tema eller et fag og lage en film som kan lære andre noe).

Her er valgene uendelige. Ved å arbeide på en slik måte, kan man møte elevene der de måtte befinne seg og ta utgangspunkt i deres interesser og forutsetninger. Elevene får skape noe, som kan føre til at de får eierskap til det de produserer.
De får jobbe i grupper og dermed trening i å samarbeide med hverandre.
En slik arbeidsform kan brukes til tverrfaglig samarbeid, som igjen fører til en helhetlig opplevelse.
Prosjektomfanget kan variere fra flere ukers arbeid, til en dobbelttime i et bestemt fag. Det trenges en grundig innføring i programmet slik at elevene mestrer i movie.