Dette var et klasseprosjekt hvor klassen i fellesskap skulle lage et produkt, altså en digital historiefortelling.
Målet for prosjektet var at elevene skulle fortelle om buddhas liv, fra fødsel til død.
Her fikk vi integrert 4 av de grunnleggende ferdighetene, som var et bevisst valg da vi utarbeidet prosjektet.

Kompetansemålene var:
RLE: Fortelle om Siddharta Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha.
Norsk: Samhandle med andre gjennom samtale og diskusjoner.
Fortelle, forklare og ta i mot beskjeder.
Bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære.
Kunst & håndverk: Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning
Bruke malerier som utgangspunkt i eget skapende arbeid

Dette gjorde vi:
1. Elevene ble fortalt en fortelling om Buddha
2. Elevene lagde korte tegneserier om sentrale trekk fra fortellingene
3. Elevene ble fortalt fortellingen på nytt.
4. Elevene gjenfortalte fortellingen og lærer skrev ned
5. Samtalte om hvilke bilder vi trengte og hvem som skulle male hva.
6. Maling
7. Innspilling av fortellingen.
8. Lærer redigerte filmen