På mange måter har RLE -faget vært i motvind de siste 5-10 årene. Særlig har dommen mot KRL i Strasbourg bidratt til svekke fagets renommé. Det nye RLE faget(2008) ble konstruert med henblikk på å sikre at faget blir oppfattet som et kunnskapsfag som likebehandler de ulike religioner og livssyn. Som andre humanistiske kulturfag er faget også kommet under press på grunn av det sterke fokuset på teknologiske og økonomiske fag. Likevel har fagets relevans også vokst på grunn av at samfunnet er blitt mer flerkulturelt med større livssynsmessig og kulturell forskjellighet.


Her er lenker til noen innlegg om fagets situasjon og status: