Evernote til felles klasseprosjekt om Hinduismen


Denne måten å arbeide med Evernote krever en premium-konto.

Et klasseprosjekt kan begynne med en informasjons innsamlingsfase der elevene får i oppgave å skrive notater i Evernote.
Elevene kan jobbe individuelt eller i mindre grupper med å produsere notater til forskjellige tema i Hinduismen.
Forskjellig tema elevene kan skrive notater til er; forskjellige guder, høytider, fortellinger, ritualer osv.
Elevene samler inntrykk gjennom å søke gjennom databaser på nette, lese bøker og finner bilder.

Hvis elevene skal på utflukt til en hinduistisk tempel kan de ta med mobiltelefon eller nettbrett og skrive notater, ta bilder og ta opp lyd mens de er på besøk ved hjelp av Evernote.

Hele klassens notater satt sammen til en felles notatbok kan være det endelige produktet.