1. Justering av bilders lyshet/kontrast/metning

artw012.jpg
artw014.jpg
Image menyen Funksjoner
Justering av lyshet/kontrast